Aktualno

Bi radi zamenjali star kotel?

Z vami več kot
20let.

Nekaj zanimivih člankov na temo ogrevanja.

Vsak od vas, ki gradi novo hišo, adaptira stanovanje ali pa nabira informacije za svoj projekt, bo med članki našel koristne informacije in nasvete, predvsem pa bo bolj pozoren na kaj mora paziti pri izbiri ogrevalnega sistema.  

Razmišljate o talnem gretju v vaši novi hiši? Bi radi talno ogrevanje položili v obstoječ objekt?
Talno ogrevanje je nizko-temperaturni ogrevalni sistem, kar pomeni, da prenos toplote poteka preko velikih površin tal z relativno nizko temperaturo. Temperatura tal 23 – 24°C omogoča prijetno temperaturo zraka 18 – 20°C v višini glave. Nizko-temperaturno ogrevanje, talno ogrevanje, z uporabo relativno velike površino tal ima več prednosti:
 
– Večje udobje in prijetnejšo temperaturo pri kontaktu s tlemi.
– Pretežni del toplote tal se prenaša na zrak s sevanjem.
– Talno ogrevanje omogoča, da imamo v prostorih nekaj stopinj nižjo temperaturo kot pri klasičnem ogrevalnem sistemu, kar pomeni 6-12% prihranka pri energiji. Zaradi dvigovanja toplote od nog proti stropu dobimo prijetno, enakomerno porazdelitev temperature po višini, zato ne občutimo sobne temperature kot nizke. Vzrok so naše noge, ki so v tem primeru na toplem, sicer pa so občutljive na hlad, saj so najbolj oddaljene od krogotokov telesa. S toplimi nogami “zavedemo” telo, ki občuti v tem primeru nižjo sobno temperaturo kot ugodno.
– Nižja temperatura zraka omogoča tudi nekoliko višjo relativno vlažnost zraka, kar je s higienskega vidika ugodno, saj je suh zrak manj primeren za dihalne poti.
– Pri opremljanju prostorov ni ovir, ni vidnih grelnih naprav, kar je praktično in elegantno.
 
Plošče in cevi, ki se položijo pod betonski estrih naj bi v tleh ostale po več 10let, zato pazljivost ni odveč. Pri vgradnji talnega ogrevanja zagovarjamo vgradnjo kvalitetnih elementov, izračun in pravilno dimenzioniranje talnega gretja ter strokovno montažo. V nasprotnem primeru lahko pride do nevšečnosti – nepravilno dimenzioniranje, napake na sistemu ter slaba montaža pomenijo velike stroške same sanacije ali obnove talnega ogrevanja.
 
Na podlagi tlorisa vaše hiše ali stanovanja vam izdelamo natančno ponudbo za dobavo in montažo talnega ogrevanja. Za vsak prostor posebaj izračunamo optimalne količine elementov, ki vam zagotavljajo nemoteno in brezskrbno delovanje ogrevanja.  
 

SMO VAS NAVDUŠILI?

 
Če smo vas, vam z veseljem svetujemo. Izberite sistem talnega gretja vrhunskega proizvajalca VOGEL & NOOT FLOORTEC z desetletno garancijo.
 
Pošlji povpraševanje ali pokliči 01 511 42 90!
 
Brezplačna strokovna ponudba!

Toplotna črpalka – ogrevanje prihodnosti

Zakaj toplotna črpalka? Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto zraka, zemlje, podtalnice ter odpadno toploto prezračevanja. Prestreženo toploto prenašajo preko kompresorja v toplotni črpalki na ogrevalno vodo, ter na ta način zagotavljajo ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Kvalitetne toplotne črpalke zagotavljajo poleg ogrevanja objektov še udobno hlajenje. Črpalke zagotavljajo velike prihranke pri stroških ogrevanja, ne zavzemajo veliko prostora in so okolju prijazne. Toplota, ki jo jemljejo iz okolice je v različnih snoveh akumulirana sončna energija, zato predstavlja obnovljiv vir energije.


Toplotna črpalka ZRAK/VODA

Črpa energijo iz zraka. Prednost te vrste toplotne črpalke je zlasti v nižjih stroških investicije in v dejstvu, da ni potreben poseg v zemljišče, zrak pa je stalno na razpolago. Slabost pa je v nizkem grelnem številu oziroma slabši učinkovitosti toplotne črpalke, kar pomeni za uporabnika večjo porabo energije in s tem višji strošek ogrevanja. Pomanjkljivost je tudi, da izkoristek in moč črpalke padata z nižanjem zunanje temperature. Priporočamo, da izberete črpalko z avtomatskim odtaljevanjem zunanje enote, ki bo učinkovito delovala do temperature -20°C, ki bo tiha, ki ima vse osnovne dele nameščene v toplotni črpalki zunaj objekta – deli niso izpostavljeni neugodnim vremenskim razmeram, kar podaljša življenjsko dobo in zanesljivost črpalke.


Toplotna črpalka ZEMLJA/VODA

Prek sistema zemeljskih kolektorjev vkopanih v zemljo ali prek zemeljske sonde vstavljene v vrtino, zbira v zemlji oziroma kamninah shranjeno sončno energijo. Najboljša so vlažna ilovnata tla, manj peščena. Površina zemlje za vgradnjo cevi naj ne bo prekrita ali zasenčena, na njej pa naj ne sadimo rastlin z globokimi koreninami. Pri vgradnji zemeljskega kolektorja je potrebno upoštevati globino polaganja, razmak med cevmi, dolžine in dimenzije cevi, površino razpoložljivega zemljišča in način polaganja cevi. Dosegajo večje izkoristke od toplotne črpalke zrak/voda, ter omogočajo pasivno hlajenje.


Toplotna črpalka VODA/VODA

Izkorišča v podtalni vodi shranjeno energijo. Potrebujemo dve vrtini, pri čemer je prva sesalna, druga pa ponor za vračanje vode nazaj pod površje. Je najbolj učinkovita, porabi najmanj energije ter ne potrebuje veliko površine. Stroški investicije so relativno visoki, odvisni pa so zlasti od globine, na kateri se nahaja podtalnica.


Ekonomija in okolje

Razmerje med pridobljeno toplotno energijo in porabljeno električno energijo imenujemo grelno število. Njegova vrednost je odvisna od vrste toplotne črpalke in vira okoliške toplote, v povprečju pa znaša 3 do 4 in tudi več. To pomeni, da 1/3 pridobljene energije plačate, 2/3 pa dobite brezplačno. Vsi se tudi zavedamo, da ne smemo več onesnaževati okolja in istočasno izrabljati dragih in omejenih zalog nafte, zemeljskega plin in premoga. Uporaba toplotnih črpalk pomeni tudi občutno znižanje onesnaževanja ozračja z žveplom, ogljikovim dioksidom, dušikovimi oksidi in sajami.


Načrtovanje investicije, izbira toplotne črpalke in sistema

Priporočamo vam, da pri načrtovanje investicije v toplotno črpalko upoštevate: – objekt mora biti dobro toplotno izoliran, da bodo toplotne izgube objekta in potrebna moč črpalke čim manjše, – vgraditi je potrebno nizkotemperaturni ogrevalni sistem / talno ali stensko ogrevanje /, ki pomeni 30% in več prihrankov v primerjavi z radiatorskim in konvektorskim ogrevanjem, – izbrati je potrebno glede na lokacijo in možnosti optimalen vir toplote / voda, zemlja, zrak /, – izbrati je potrebno učinkovit bojler sanitarne vode, ki bo zagotavljal dovolj tople vode tudi pri veliki porabi, – toplotna črpalka naj ima visoko grelno število in naj bo opremljena z avtomatsko vremensko regulacijo, – v zelo dobro izoliranem objektu je potrebno zagotoviti prezračevanje z rekuperacijo, – izberite poznanega proizvajalca toplotnih črpalk z dolgoletnimi izkušnjami v razvijanju in izdelovanju toplotnih črpalk, večletno prisotnostjo v Sloveniji, predvsem pa znamko z urejenim servisom in zagotovljenimi rezervnimi deli.


Obvezna uporaba obnovljivih virov, subvencije in krediti

V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 2008 je potrebno pri novogradnjah zagotavljati najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri. Za financiranje investicije v obnovljive vire energije, med katere šteje tudi investicija v toplotno črpalko, lahko pridobite nepovratna državna sredstva in ugodne kredite.


Svetujemo, da se za izbiro in vgradnjo toplotne črpalke oziroma celotnega sistema ogrevanja obrnete na ustrezno strokovno usposobljenega izvajalca, ker sta le strokovna izbira in izvedba sistema v celoti, zagotovilo za varčno, varno, zanesljivo in enostavno obratovanje.

Nekaj razlogov zakaj zamenjati star kotel


Varčevanje
Pri starih kotlih se pri ogrevanju veliko energije izgubi skozi dimnik, pri modernih sistemih pa se praktično energija goriva v celoti pretvarja v toploto. Pri primerjavi stare in nove moderne tehnike postane jasno, zakaj se rekonstrukcija sistema za ogrevanje izplača. Ne samo z ekološkega stališča, temveč tudi zaradi očitnih ekonomskih razlogov. Izgube so povsod.
 
Menjava kotlarne
Zanimivi primerjalni podatki
  Obstoječ kotel
  Stari kombiniran oljni kotel – Koristna energija 0,187EUR/kWh Sodobnejši specialni oljni kotel – Koristna energija 0,121EUR/kWh
Menjava za: Pričakovan prihranek EUR v %
Sodobni oljni kotel Prihranek cca -30%  
Kondenzacijski plinski kotel (zemeljski plin) Prihranek cca -50% Prihranek cca -25%
Kotel na biomaso (peleti) Prihranek cca -65% Prihranek cca -50%
Kotel na biomaso (polena) Prihranek cca -75% Prihranek cca -60%
Kondenzacijski plinski kotel (tekoči plin) Prihranek cca -25% Dvig stroškov cca +10%


viri: Energetsko svetovanje, Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja – objevaljen 26.01.2012

Kako do rešitve?
Pri zamenjavi starih kotlov je potrebno opraviti strokovni ogled na samem objektu. Glede na stanje v vaši kurilnici in vaše želje vam svetujemo s kakšnim ogrevalnim sistemom zamenjati obstoječ sistem. Po izboru optimalne rešitve na podlagi strokovne ponudbe je vse nared za izvedbo. S šolanimi monterji in strokovno usposobljenimi ekipami zagotavljamo kvalitetno vgradnjo in vgradnjo kvalitetnih elementov. Spoštujemo okoljske in varnostne standarde ter dogovorjene roke. Poleg same izvedbe poskrbimo za izdelavo projektnih dokumentacij in pridobitev potrebnih soglasij.

SMO VAS PREPRIČALI, DA SE IZPLAČA? Če smo, vam z veseljem svetujemo pri posodobitvi sistema ogrevanja ali zamenjavi le tega z novim ter ponudimo kompletno izvedbo od demontaže starih naprav do zagona novih.

Pošlji povpraševanje ali pokliči 01 511 42 90!
 
Brezplačen storkovni ogled in ponudba!

Zanesljiva oskrba. 

– Plina za gospodinjstva ne sme nikoli zmanjkati! Slovenija ima zagotovljen dostop do pomembnih transportnih poti plina. Trenutno znane svetovne zaloge zadoščajo za več kot 65 let.

– Konkurenčna cena v primerjavi z drugimi energenti se odraža predvsem v energetski učinkovitosti energenta.
– Ekološka neoporečnost. Med vsemi fosilnimi gorivi pri zgorevanju najmanj obremenjuje okolje.
– Visoki energetski izkoristki plinskih kotlov. Izkoristki tudi do 111%.
– Nizki stroški investicije v plinsko ogrevanje.
– Udobje pri uporabi.

Za vas vse to uredimo mi!

1. Ali obstoja v bližini plinovodno omrežje?

2. Če je odgovor pod točko 1 “DA”, pridobite soglasje za priključitev na plinovodno omrežje od distributerja plina.

3. Izdelava projekta hišnega plinskega priključka in notranje plinske inštalacije.

4. Pridobitev soglasja na osnovi izdelanega projekta.

5. Izgradnja hišnega plinskega priključka do objekta.

6. Izgradnja notranje plinske instalacije, vključno s kotlarno.

7. Pregled ustreznosti notranje plinske instalacije, montaža plinomera in sklenitev pogodbe o dobavi plina z izbranim dobaviteljem.

JP ENERGETIKA LJUBLJANA sofinancira vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom tako v primeru prve priključitve na plin kot tudi v primeru zamenjave plinskega kotla.

 

 
Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša do 20% vrednosti priznanih stroškov, vendar največ 0,047EUR/kWh enoletnega prihranka energije. ki ga prinese izvedba posameznega ukrepa.
 

SPLETNO MESTO UPORABLJA PIŠKOTKE ZA ZAGOTOVITEV NAJBOLJŠE IZKUŠNJE NA NAŠI SPLETNI STRANI.